Εδώ Ντενεκεδούπολη! 19/11/2019

 

Επέτειος του Πολυτεχνείου και δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην αγαπημένη μας Ντενεκεδούπολη!!!

Με τον Λαδένιο» , τον «Σοφό», τη «Μηλίτσα» και τα άλλα ντενεκεδάκια ταξιδέψαμε στην εποχή του Πολυτεχνείου!!!

Και ο νους μας γυρίζει και σε εκείνα τα παιδιά που κάποτε εξεγέρθηκαν για αιτήματα ίδια με τα Ντενεκεδάκια.